اون دنیا

به نام خدایی

 که اگر حکم کند

 همه محکومیم

+ نوشته شده در  شنبه سی و یکم تیر ۱۳۹۱ساعت 15:55  توسط گمنام | 
یکی از دوستان شیخ رجبعلی خیاط می گفت: با تاکسی از میدان سپاه پایین آمدم ، دیدم خانمی بلند بالا با چادر و خیلی خوش تیپ آنجا ایستاده، صورتم را برگرداندم و پس از استغفار او را سوار کردم و به مقصد رساندم. روز بعد که خدمت شیخ رسیدم -  گویا این داستان را از نزدیک مشاهده کرده باشد – گفت:
« آن خانم بلند بالا که بود که نگاه کردی و صورتت را برگرداندی و استغفار کردی؟
خداوند تبارک و تعالی یک قصر برایت در بهشت ذخیره کرده و یک حوری شبیه همان... . »
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۹۱ساعت 15:9  توسط گمنام | 

 

روزه یعنی از سحر هشیار باش**وقت هشیاری به  فکر یار باش

یاریعنی آنکه مهمان کرده است**سفره عشق را گسترده است

روزه  یعنی  صبر  یعنی  تحمل** روزه  یعنی  شکر  یعنی  توکل

روزه  یعنی  نظم  یعنی  رقابت**رقابت باهواوقتی میآید سراغت

روزه یعنی اجتناب یعنی جدایی**یعنی که از خدا خواهی رهایی

رهایی از هوس ،  از هر گناهی**از  هر رسوایی ،  از هر  تباهی

روزه یعنی ای مسلمان صبرکن**اندکی !  حال  فقیران  فهم  کن

روزه یعنی آخ!  من هم  تشنه ام**حال ، حال تشنگان فهمیده ام

روزه یعنی  شکر هر نعمت کنیم**شکر این  آب و  غذاها را  کنیم

یعنی وقت افطار براهم دعا کنیم**برای بیمارها طلب  شفا  کنیم

 

                                                                              شاعر : شریفی

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۹۱ساعت 15:2  توسط گمنام | 
زندگی هیچ گاه تکرار نمی شود

              فرصت زندگی کردن را

                             از دست ندهید

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم تیر ۱۳۹۱ساعت 14:59  توسط گمنام |